Referencie

Rock Reunion

Rock Reunion

S bookletom a celou grafikou sme veľmi spokojní. Celkovo skvelé použitie farieb, veľmi dobrá spolupráca, veľmi nápadité a účelné.

Drahos Madar

Ďakujem za skvelý prístup a profesionálnu pomoc s webom.

Viki Kačmárová

Viki Kačmárová

Ochotný prístup, rýchla práca, som veľmi vďačná a spokojná – odporúčam!

Daniel Melichárek

Veľmi vysoko hodnotím spoluprácu s kreatívnym tímom CREALAB na marketingovom projekte SlovakiaProduct. Členovia tímu vystupovali veľmi seriózne od prvého kontaktu až do konca. Veľmi rýchlo pochopili zadanie a ich nápady a myšlienky prenesené do sveta počítačového programovania sú zárukou úspešnosti projektu SlovakiaProduct.

Matej Valo

S prácou som spokojný, bolo mi dodané všetko čo som potreboval, dokonca aj práce navyše mimo dohodnutých podmienok. Komunikácia bola tak isto bezproblémová. V budúcnosti v prípade potreby určite Vaše služby využijem opäť.

Drahos Madar

Petr Jančárek

Velmi ochotní a rychlé komunikující. Velmi si toho vážím. Takový přístup se nevidí každý den.

Sindy Šimonová

Ochota, profesionalita a odbornosť. Za mňa veľký LIKE.

Helena Jochmanová

Helena Jochmanová

Chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať Gabrielovi Vojtkovi za veľkú pomoc a ochotu pri úprave nastavenia našej web stránky. Pomohol a dokonca dal aj tip ako si to editovať v budúcnosti. Ďakujem za super spoluprácu.

Peter Tanuška

Chceme sa poďakovať tímu Crealab za operatívne riešenia našich požiadaviek. Svojim kreatívnym prístupom prinášajú veľa nových nápadov, čím zvyšujú hodnotu našich webov. Taktiež si ich vážime za otvorenú komunikáciu a školiace poradenstvo, ktoré sú pre nás veľkým prínosom.V každom prípade sme už vyriešili problém s hľadaním spoľahlivého developera. My sme ho už konečne našli a radi odporúčame.

Napísali o nás

Case study - tvorba web stránky Mono

Tretí rok sme oslávili novým dizajnom: Ako MONO zmenilo svoju tvár

Máme nový dizajn a veríme, že sme sa zase posunuli o kus ďalej. 2FRESH SK, KAT štúdio a CREALAB sa spojili a pomohli nám vytvoriť novú vizuálnu identitu a web pre MONO 2.0. Prečo sme sa rozhodli pre zmenu, ako nám to išlo a čo môžete od nového vizuálu čakať?

Boom online marketingu

CRE­A­LAB: Boom onli­ne mar­ke­tin­gu stvo­ril aj agen­tú­ry s kva­li­tou podo­mo­vý­ch šmej­dov

Digi­tál­ny mar­ke­ting je dnes jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ší­ch biz­nis odvet­ví. Tak­mer kaž­dý by chcel byť tým kre­a­tív­com, mar­ke­ťá­kom, SEO špe­cia­lis­tom a kade­čím ďal­ším a dúfa, že tak dobi­je svet. Ten­to trend na jed­nej stra­ne pri­ná­ša pozi­tí­va, ako naprí­klad zdra­vú kon­ku­ren­ciu, ale na dru­hej aj nega­tí­va v podo­be ras­tú­cej nekva­li­ty a pokri­ve­nia mena digi­tál­ny­ch agen­túr ako taký­ch. Na ten­to feno­mén sme sa spý­ta­li onli­ne mar­ke­tin­go­vej agen­tú­ry CRE­A­LAB.