Tvorba loga

Tvorba loga a logomanuálu

Tvorba loga je zložitý proces, počas ktorého je potrebné zohľadniť množstvo faktorov. Je dôležité aby logo presne vystihovalo vašu spoločnosť a jej poslanie a bolo nadčasové. Logo vám ostáva a spoľahlivo oddeľuje vás alebo váš produkt od konkurencie a poskytuje vám nezanedbateľnú výhodu. Logo alebo logotyp vás bude reprezentovať na každom kroku. Či už sú to vizitky, produkty, tlačoviny alebo webová stránka, logo môže o vašej spoločnosti, jej identite a poslaní veľa napovedať. Ak to s podnikaním myslíte naozaj vážne, určite viete, že návrh grafických podkladov, medzi ktoré patrí aj logo, si vyžaduje aj skúsenosti v oblasti psychológie. Logo musí potencionálnych klientov skutočne zaujať a stať sa tak účinným marketingovým nástrojom. V CREALABe to vieme a preto pri tvorbe grafických materiálov zohľadňujeme všetky aspekty v závislosti na vašich cieľoch a poznatkoch o vašich zákazníkoch.
V prípade záujmu vám môžme vytvoriť kompletnú firemnú identitu a manuál definujúci správne používanie loga a ostatných materiálov firemnej identity.

Firemná identita

Máte záujem o naše služby?

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku. Odpovieme vám najneskôr do 48 hodín.